Account Login
Minimize


Forgot Password ?

  
Project information
Minimize
 
 
 
 

Questor Eureka: E5883 / Contract UEFISCDI: 313E/19.04.2012/ Quest for Reports

Financed by UEFISCDI - Inovation Program - Subprogram European Cooperation Eureka 

Link Eureka: www.eurekanetwork.org/project/-/id/5883

Total Budget Project: 1036352 RON/Public Budget – 505581 RON

Duration: 2 years, ending 26.02.2014

 

 
 
 
 

Questor Eureka: E5883 / Contract UEFISCDI: 313E/19.04.2012 / Cautarea rapoartelor

 Finantat de catre UEFISCDI – Program Inovare – Subprogram Cooperare Europeana Eureka

 Link Eureka:   www.eurekanetwork.org/project/-/id/5883

Valoare totala: 1036352 lei / Nerambursabil- 505581 lei

 

Durata: 2 ani, terminare pe data de 26.02.2014  
Welcome
Minimize

QUESTOR
               Quest for Reports

    The project’s goal is to create a revolutionary tool that will take away the whole cumbersomeness of locating, filling in and executing reports, making it all as simple as asking one question: “Salary reports  April 2010”
     
Questor will be:

  • functioning in an easy and intuitive way as other traditional searching engines
  • web based
  • replace the current manual work by automating  the process of searching and filling the report in order to retrieve the desired information
  • store the  metadata information related to raports in a semantic repository

  

 For obtaining access information (user / password) for the Beta version demonstration, please contact the Consortium Leader (Info World).

  

QUESTOR
         Cautarea rapoartelor  Scopul proiectului este crearea unui instrument revolutionar care sa inlature complexitatea si neajunsurile problemei localizarii, completarii și executarii rapoartelor, pentru a face ca totul sa fie la fel de simplu precum adresarea unei intrebari de tipul:  "Rapoarte Salarii  Aprilie 2010"

    Questor va:

  • Functiona într-un mod  intuitiv asemenator cu  alte motoare de căutare tradiționale
  • Bazat  pe web
  • Înlocui munca manuală prin automatizarea procesului de cautare si de completare a raportului pentru a obtine datele dorite
  • Stoca metadate legate de raporturi într-un depozit semantic

 

 Pentru a obține informații acces (user / parola) legate de versiunea Beta-Questor, vă rugăm să contactați liderul Consorțiului (Info World).


Print  
  
News
Minimize